Zlepšete způsob, jakým komunikujete

Pro to, abychom se navzájem správně pochopili, se hodí osvojit si celou řadu návyků, způsobů vyjadřování i kladení otázek, které nám pomohou vyjadřovat se jednoznačně, spět rovnou k jádru problému a vyjasňovat si případná temná místa. Efektivní komunikace je užitečná a prospěšná ve všech situacích, ať už denně hovoříte se zákazníky, instruujete své zaměstnance nebo podřízené, potřebujete se domluvit na kooperaci v týmu kolegů a předáváte si informace. Všude tam je potřeba jednoznačné vyjadřování bez dvojznačností, jasné a srozumitelné pro všechny zúčastněné.

Bez zbytečných nedorozumění

V našem 30minutovém virtuálním kurzu Vám poradíme, jak správně naslouchat, hovořit jasně a k věci. Osvětlíme Vám základní pravidla zpětné vazby, která Vám umožní vyhnout se nepochopení a zkontrolovat si, zda jste si skutečně rozuměli. Připravíme Vás na různé problémové a konfrontační situace a naučíme Vás přistupovat k nim asertivně. Pomůžeme Vám správně nakládat s informacemi. Díky jasné, přesné a slušné formulaci svých otázek, odpovědí a díky přiměřeným reakcím budete nejen efektivněji pracovat, ale umožní Vám to i budovat na pracovišti vstřícnější a přátelskou atmosféru.