Nejen výkop a jeho zasypání

Pokud se rekonstruuje stará, či dělá úplně nová kanalizační přípojka třeba od rodinného domu, služby specializované firmy nekončí jen zasypáním nakladeného potrubí. Provedený výkop se osadí příslušným potrubím a pak se zasypává postupně, tak aby zemina byla optimálně zhutněna a předešlo se případnému pozdějšímu sedání. Správný zásyp je důležitý i s ohledem na možné poškození potrubí v budoucnosti, kdyby se práce prováděly nesprávně.

Zásypem to nekončí

Firma podle vašeho přání nejen dokončí zásyp s náležitým zhutněním, ale může provést i terénní úpravy tak, aby po nedávné pokládce nebylo ani památky. A budete-li si to přát, může vám v daném prostoru hned položit třeba zámkovou dlažbu, nebo vyasfaltovat chodníček, či plochu dle vašich požadavků. Není třeba na každou věc volat jinou firmu, můžete mít kanalizaci vyřešenou podle svých představ se vším všudy! Tak se neváhejte obrátit na odborníky s dlouholetou praxí v tomto oboru. Určitě vás nezklamou!